rss feed

Juleølprøvebaking 2013

Wed Okt 30 11:37:08 2013

Juleøl er en gammel tradisjon og nå er den snart her igjen.
Gulatingsloven hadde særlige bestemmelser om brygging av juleøl, det
var påbudt, unnlatelse medførte bøter til biskopen.
Ved gjentagelse inndragning av alt gods.

I god ånd arrangeres vi JØPS for 12te året på rad.
Meld deg på her.
Til et Ølhus vil jeg ile
Drikke af den brune Taar
Og af Næstens Daarskab smile,
Som til Bacchi Tempel gaaer.
Med en Ølrus er man sindig,
Gaaer man rolig, uden Spring,
Med en Vinrus er man vindig
Og gør mange slemme Ting.